اخبار شرکت

  • نحوه اندازه گیری طول زیپ

    پس از طول زیپ است به مش بندی طول زیپ در حالت طبیعی صاف، با توجه به کاربرد واقعی اشاره دارد.با توجه به اشکال مختلف زیپ، مفهوم طول زیپ کمی متفاوت است.تحت اشکال مختلف زیپ ...
    ادامه مطلب